Mezinárodní horský průvodce UIMLA – UIMLA International Mountain Leader

Boje o francouzské pevnosti v letech 1870-71

Právě v těchto dnech přichází na trh již jubilejní 30. svazek edice Pevnosti, což je obsáhlé dílo nazvané „Boje o francouzské pevnosti v letech 1870-71“ z pera Vladimíra Kupky, které je věnováno u nás stále opomíjené německo-francouzské válce z let 1870-71 a pevnostním bojům během ní.

Kniha nejprve přibližuje mezinárodní příčiny tohoto válečného konfliktu, obsahuje stručný přehled organizace a výzbroje vojsk obou znepřátelených stran, přináší popis francouzského pevnostního systému na počátku poslední třetiny 19. století i konfliktem dotčených francouzských fortifikací a stručně uvádí i vlastní průběh bojových operací polních armád. Těžiště celého díla však leží v detailním rozboru všech událostí spojených s dobýváním sedmadvaceti francouzských pevností, které se v rámci střetnutí Francie s koalicí německých států odehrály.

Nechybí ani stručné hodnocení důsledků této války pro budoucnost Evropy, když sjednotila dosavadní roztříštěné německé státy na území bývalé Svaté říše římské do jediné německé (druhé) říše, a informace o současném stavu a možnosti návštěvy francouzských pevností, pojednaných v textu.

Pevná vazba rozsah 568 stran, 420 výkresů, plánků a fotografií, z větší části barevných.

Knihu můžete získat u autora za nejnižší cenu Kč 310,- plus poštovné. Objednávky směřujte na elektronickou adresu: info@kvh-praha.cz.

Přehled publikací vydaných v edici „Pevnosti“ – zde

Bližší informace od autora – zde

Zanechte komentář