Mezinárodní horský průvodce UIMLA – UIMLA International Mountain Leader

Brontosaurus v Himalájích

Český spolek horských průvodců podporuje činnost Hnutí Brontosaurus v Himalájích, která zahrnuje několik projektů zaměřených na podporu vzdělání a zprostředkování reálného obrazu o životě v Himalájích a v Česku:

  • „Krajní meze“ – projekt zapojení českých dobrovolníků jako učitelů v ladackých soukromých a klášterních školách. Čeští dobrovolníci za dobu realizace projektu vedli výukové kurzy zaměřené na ekologii, angličtinu, matematiku, fyziku, hudební, výtvarnou, dramatickou výchovu, dále na tématicky zaměřené hry, trénování představení pro rodiče a další. Dobrovolníci jsou ovšem také potřeba na pomoc při stavebních pracích na stavbách.
  • „La Ngonpo“ – projekt propojení českých a ladackých škol přes webové rozhraní www.la-ngonpo.org. V rámci projektu je umožněno působení dobrovolníků v Ladakhu na pilotních školách zapojených do projektu – je potřeba připravit děti v pilotních školách na výuku projektu, vyškolit učitele a během září asistovat přímo při výuce.
  • „Společně pro školu v Himalájích“ – projekt zajištění odborné a finanční pomoci soukromé škole ve vesnici Mulbekh v Ladakhu. Samotný návrh nových školních prostor vytvořený v roce 2010 byl vyhlášen nejlepším příspěvkem mezinárodní konference doktorského studia Juniorstav na VUT v Brně. Snahu Brontosaurů a obyvatel Mulbekhu ocenil na podzim 2010 při své návštěvě v Mulbekhu sám 14. Dalajlama.

Na podporu svých projektů pořádá Hnutí Brontosaurus kulturní a osvětové akce po celé ČR, kterých se můžete zúčastnit i vy a přispět na projekty v rámci veřejné sbírky.

Více o činnosti Brontosaurů v Himalájích a jednotlivých projektech se dočtete na webových stránkách: www.BrontosaurivHimalajich.cz

Zanechte komentář