Mezinárodní horský průvodce UIMLA – UIMLA International Mountain Leader

Lavinová prevence a záchrana – studijní text pro distanční vzdělávání

„Studiem obou dílů textu získáte znalosti a dovednosti v lavinové prevenci a záchraně, které jsou předpokladem pro pohyb ve volném terénu zimních hor. Studijní text, který není obsahově původní, je určen zájemcům o samostatnou přípravu v této problematice, tj. mimo organizovanou vzdělávací aktivitu – kurz.“

Záchrana v horském terénu

Záchrana v horském terénu – výcvik horských průvodců (Tatry 2007)

 

Co vám studium tohoto distančního textu dá? Budete umět:

* klasifikovat laviny a faktory jejich vzniku pro posouzení lavinového nebezpečí,

* používat metody lavinové strategie – rozhodování při plánování a realizaci bezpečné horské túry

* vyhledat na internetu informace o lavinovém zpravodajství v řadě evropských zemí, spojení na jejich horskou záchrannou službu a využít je

* provést test tvrdosti sněhového profilu a test jeho stability pro posouzení lavinového nebezpečí v konkrétním prostoru

* charakterizovat minimální (povinnou) lavinovou záchrannou výbavu, umět ji vybrat (půjčení, koupě) a zacházet s ní

* činit efektivní opatření při zasypání člověka lavinou k jeho záchraně

* poskytnout odpovídající první pomoc vyproštěnému z laviny

* nahlásit lavinovou nehodu, přivolat a navigovat záchranný vrtulník aj.

A jaké jsou předpoklady pro úspěšné studium? Potřebné jsou:

* znalosti a dovednosti v poskytování první pomocí, včetně improvizovaného využití horolezecké a lyžařské výstroje a výzbroje

* znalosti a dovednosti pro orientaci v terénu

* znalosti základů meteorologie

Takto na svých stránkách prezentuje své studijní texty kolega a kamarád – horský průvodce, člen Společnosti horské medicíny Martin Krédl.

Já nemohu jinak, než tento text ke studijním účelům doporučit.

Texty se dají stáhnout na adrese : www.volny.cz/lavina

Zanechte komentář