Mezinárodní horský průvodce UIMLA – UIMLA International Mountain Leader

Otevřený dopis Výkonnému výboru ČHS – ze dne 26.11.2007

Na webových stránkách cestovatelské skupiny „Dech hor“ – www.dechhor.cz jsem našel tento tento otevřený dopis pro Výkonný výbor ČHS.

Zaujalo mě to a tak dávám info o tomto dopise na web.

  • článek na webu – zde
  • webové stránky ČHS – zde
  • webové stránky skupiny Dech hor – zde

Přepis textu otevřeného dopisu (převzato z www.dechhor.cz) :

Martin Krédl


Mladá Boleslav


individuální člen

Český horolezecký svaz
Výkonný výbor

Věc: Otevřený dopis Výkonnému výboru ČHS

ČHS již udělal zásadní krok v odstranění diskriminace individuálních členů v oblasti základního členského práva – hlasovacího práva. Jak bylo uvedeno ve vyhodnocení poslední valné hromady, je to dáno nečekanou oblibou tohoto druhu členství (viz bulletin č. 58/2007) – 12 % členské základny. Když jsem se však podíval na členské příspěvky pro rok 2008, nemohu nepochybovat, že diskriminace individuálních členů a zájemců o toto členství pokračuje v jiné sféře, v členských příspěvcích.

Jsme si rovni pouze jako dospělí členové, jednotně 400 Kč (bez logického poštovného u „individuálů“). Proč však individuální člen – „zkušený“ horolezec hradí plné „členské“, zatímco oddílově registrovaný ho má „za nula“? Do očí bijící je činění rozdílu mezi dětmi a mládeží! „Individuální“ ho má jako dospělý, ale oddílové za čtvrtinu (100 Kč). Domníváte se, že takový přístup je správný? Nejsem o tom ani trochu přesvědčen. Spíš bych byl rád, kdyby došlo v předpise členských příspěvků pro rok 2008 k omylu. Kdyby ne, neboť o výši členských příspěvků rozhoduje valná hromada pro daný rok, navrhuji, aby byl po zrovnoprávnění „přeplatek“ u dětí a mládeže nad 100 Kč započítán jako uhrazený příspěvek na roky následující. V případě individuálních „zkušených“ členů nevybírat členský příspěvek počínaje rokem 2009.

Jaké je zdůvodnění desetinásobného vstupního poplatku (500 Kč) individuálního člena oproti oddílovému „nováčkovi“? Že se jedná o vstupující „jednotku“? Při registraci oddílu se sice musí uhradit příspěvek 2000 Kč, tj. při pěti zakládajících členech na jednoho 400 Kč, ale při vyšším počtu takových členů se nezvyšuje. Naopak je snížen při splnění stanovených podmínek o uhrazené vstupní členské poplatky! Nehledě na to, že stanovy ČHS poplatek za registraci oddílu vůbec neupravují (viz § 11 stanov)! Vstupní poplatek je upraven pouze pro členy (viz § 10 stanov). Tento poplatek byl zřízen rozhodnutím výkonného výboru. Otázku vstupních poplatků tak sice nechávám otevřenou, ale jistě nejen já nepochybuji o vhodnosti zrovnoprávnění členství i v tomto případě. Případně i za cenu zvýšení poplatku vstupujícím přes oddíl.

Rovněž se chci dotknout dalších třech oblastí. První jsou kurzy pořádané přímo ČHS. Podle jakého kritéria jsou naplňovány tyto kurzy? Můj názor je totiž takový, že by měli být upřednostňováni podle pořadí došlých přihlášek individuální členové a členové oddílů, které nemají instruktora.

Domnívám se, že by mělo být blíže upřesněno úrazové pojištění členů ČHS. Jaký význam tohoto pojištění vidíte u individuálních členů? Tato otázka má ale význam pro všechny členy. Jelikož podmínkou pojistného plnění je (viz www.horosvaz.cz – Pojištění), že akce byla pořádána ČHS (oddílem), pod dozorem odpovědného pracovníka ČHS (oddílu) nebo s jeho povolením (pokynem). Kdo jsou tito odpovědní pracovníci svazu (oddílů)? O jaký souhlas (pokyn) by se mělo jednat? Je třeba splnit obě podmínky zároveň – pořadatel ČHS (oddíl), dozor nebo souhlas (pokyn) svazu (oddílu)? Kdo je odpovědným pracovníkem svazu pro vydání souhlasu (pokynu) individuálním členům?

Poslední sférou jsou stanovy ČHS. Stanovy by měli deklarovat, že v oblasti výše příspěvků se nesmí činit rozdíl mezi individuálními a oddílovými členy, ani vstupujícími.

V Mladé Boleslavi 26. listopadu 2007

Martin Krédl

Zanechte komentář