Mezinárodní horský průvodce UIMLA – UIMLA International Mountain Leader

Příběh pamětní cedule generála Vedrala Sázavského

Tento týden uplyne 69 let od smrti brig. gen. Jaroslava Sázavského, který padl v bojích na Dukelském průsmyku 6.10.1944. V minulých dnech přišel email, který potvrzuje, že i jedna krátká věta může objasnit historické události. K čemu přispěl zápis v deníku z naší expedice „Dukla 2003“ se dozvíte níže.

Pamětní cedulka vyrobená z nábojnice na místě, kde padl 6.10.1944 brig.gen. Jaroslav Sázavský

Obsah zprávy:

„Dobrý den.

 Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za to, že díky Vašim zprávám z cest, které zaznamenáváte na svých webových stránkách, jste ač nevědomky ale významně, přispěl k objasnění jisté historické události. Vysvětlím Vám o co jde. Můj dědeček p. Vítězslav Moravec je veteránem bojů na Dukle v roce 1944.Není jen pasívním důchodcem, ale naopak se velmi zajímá o vše co se děje jak v současnosti, tak ovšem i v dávné minulosti. Od jeho zájmů ho neodradila ani mozková příhoda, která ho před cca dvěma měsíci postihla. Naštěstí mu funguje řeč i paměť a já mu přislíbil , že mu v jeho pátrání po minulosti pomůžu jak jen to půjde. Mimo jiné mě požádal, jestli by se nedalo něco zjistit o cedulce vyrobené z nábojnice, která vznikla za pohnutých událostí, po tragické smrti gen. Vedrala – Sázavského. Jedná se o pamětní cedulku vyrobenou dvěma ženisty bezprostředně po události. Jeho přání se mi zdálo nesplnitelné. Vždyť jaký mohla mít osud kovová cedulka z roku 1944 a kde jí je dnes konec ? Nicméně do vyhledávače jsem zadal spojení slov PAMĚTNÍ CEDULKA Z NÁBOJNICE a hle, objevil se jediný a znovu zdůrazňuji jediný odkaz a to na stránku, kde se nachází vaše Expediční zpráva z Dukelského průsmyku (červen 03) a v ní je jedna věta, věnovaná právě tomuto předmětu.Nikde jinde na netu už další zmínka není. Aby jste tomu rozuměl ještě lépe, můj dědeček je jedním z těch dvou ženistů, kteří tuto cedulku vyrobili. Ihned jsem napsal do voj. muzea ve Svidníku a popsal jim celou historii jejich exponátu. Zároveň jsem požádal o možnost zaslání aktuální fotografie oné cedulky. Odepsal mi vedoucí oddělení exponátů p. Adrián Latta a přislíbil, že fotku pošle. Na oplátku požádal o údaje a fotografii mého dědečka, aby ji mohli k exponátu připojit. Jakou radost to starému nemocnému pánovi udělalo, Vám asi nemusím říkat.
 

A to je tedy celý příběh jednoho pátrání, ve kterém nepřímo figurujete i Vy. Ještě jednou Vám tedy děkuji, protože bez Vaší zprávy bych nic nezjistil a jestli se neurazíte v příloze přikládám materiál k mému dědečkovi a panu Antonínu Houdovi (prapornímu kováři) což je ten druhý voják, který se na výrobě cedulky podílel.“

Mnoho zdaru na Vašich cestách přeje Michael Strejček, Veltrusy.“

Čest památce všem, kteří se podíleli na osvobozování Československa.

Zanechte komentář